• Rekrutacja na studia I stopnia
  • Akademia Wiedzy Komputerowej

projekt staz najlepszy start

belka_studia_na_kierunku rekrutacja_1

Dlaczego warto studiować informatykę?

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia.

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy obecnie jest bardzo wysokie. Szacuje się, że za pięć lat deficyt pracowników, wśród informatyków, może wynieść na polskim rynku pracy niemal 30 procent. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach związanych z informatyką.

belka_nasza_ofertarekrutacja_2

Co u nas skończysz?

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

  • programowanie systemów i baz danych,
  • systemy i sieci komputerowe,
  • grafika komputerowa,
  • mobilne systemy komputerowe.
Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

  • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
  • sieci komputerowe i systemy rozproszone.
Studia podyplomowe

Oferujemy studia podyplomowe z zakresu informatyki i zastosowań informatyki.

 

belka_ksztalcenierekrutacja_3

Jak kształcimy?

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań by studia na kierunku informatyka były prowadzone na najwyższym poziomie. W 2011 roku naszą pracę doceniła Państwowa Komisja Akredytacyjna, wydając ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku informatyka w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W Instytucie Informatyki tworzy go wykwalifikowana kadra posiadająca wiedzę z wielu dziedzin informatyki. Doskonale przygotowani do przekazania wiedzy, uczenia kreatywności i otwartości na nowe technologie i trendy w informatyce.

 

belka_wyposazenierekrutacja_4

Doskonale wyposażone sale laboratoryjne

Obecnie nasz Instytut posiada 12 sal laboratoryjnych rozmieszczonych w dwóch budynkach wyposażonych w najnowszy sprzęt komputerowy. Instytut Informatyki posiada własną wydzieloną sieć komputerową obejmującą wszystkie pracownie komputerowe. Dostęp do sieci umożliwiony jest również poprzez łącze bezprzewodowe WiFi.

Studiując na kierunku Informatyka uzyskasz dostęp do nowoczesnego oprogramowania, m.in.: Oracle, Sphinx, AutoCAD 2000, SAS System, SAP, Matlab, a także możesz skorzystać z darmowego oprogramowania firmy Microsoft na zasadzie licencji MSDN oraz z klastra obliczeniowego dużej mocy. Możesz także rozwijać swoje zainteresowania aktywnie uczestnicząc w kole naukowym GENBIT, kole naukowym programistów czy ukończyć akademię CISCO. Nie muszą to być zainteresowania związane tylko z kierunkiem Informatyka, Instytut Informatyki organizuje także wystawy fotograficzne w ramach „Akademickiej Galerii Fotografii”.

belka aktualnosci

W dniu 12 maja 2017 r. w Instytucie Informatyki odbyło się 0101 Seminarium Koła Naukowego Programistów.

Wydarzenie umożliwiło przedstawienie  technologii poznanych przez prelegentów.

Odbyła się sesja „live codingu” podczas jednego z wystąpień. Była to okazja do uzyskania dużej dawki wiedzy i umiejętności praktycznych w procesach graficznych.

Niektóre z prezentacji stanowiły przekazanie własnych doświadczeń z najnowszymi technologiami z pracy zawodowej w zakresie zastosowań informatyki, ale także sztucznej inteligencji.

Prezentacje ukazywały w prawdziwych przykładach technologie, na wielu płaszczyznach - od programowania scen artystycznych do wpływu informatyki na szeroko pojętą gospodarkę. Liczne pytania i stanowiska stanowiły okazję do rozwoju dla studentów umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska. Była to także możliwość ćwiczeń z wystąpień publicznych.

tytulowe

Dnia 23 maja 2017 r. w Akademickiej Galerii Fotografii odbył się wernisaż grafiki Dariusza Skiermunta zatytułowany "Lekcja 1". Wernisaż otworzył zastępca dyrektora Instytutu Informatyki dr inż. Mirosław Barański. Na wystawę przybyli między innymi prof. nadzw. dr hab. - Janina Florczykiewicz, dr Agnieszka Mazek, prof. nadzw. dr hab. Tomasz Nowak, prof. nadzw. dr hab. Mikołaj Bieluga, mgr Michał Gardziński, mgr Tadeusz Goc, mgr Zbigniew Młynarski, studenci II roku Edukacji Artystycznej i Informatyki a także bliscy znajomi autora. Nad wystawą czuwał jej kurator dr Marek Pilski. 

W dniach 28-29 marca 2017 r. w odbyły się kolejne Warszawskie Dni Informatyki: wydarzenie dla studentów, profesjonalistów i firm związanych z branżą IT. Jak co roku wzięło w nim udział liczne grono studentów z naszego instytutu. Dostępnych było wiele ścieżek tematycznych, takich jak: analiza biznesowa, Project Management, bazy danych, data science, administracja infrastrukturą serwerową i sieciową, bezpieczeństwo IT, innowacje technologiczne oraz programowanie, zarówno front-end jak i back-end (web development, systemy mobilne, C#, .NET, Java, C/C++, Ruby, Python i inne), a także jego testowanie. Była to także niepowtarzalna okazja do zgłębienia istniejących jak i poznania nowych technologii oraz dowiedzenia się jak są one wykorzystywane w komercyjnych rozwiązaniach.

tytulowe

10 maja 2017 r. w Instytucie Informatyki, z inicjatywy Dyrektora prof. dr hab. inż. Andrzeja Barczaka, odbył się czwarty otwarty konkurs programistyczny "kodigo 2017", pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych dr hab. Wiesławy Barszczewskiej, prof UPH.  Konkurs przygotował komitet organizacyjny: dr inż. Mirosław Barański, dr Andrzej Salamończyk, dr Waldemar Bartyna, dr Ewa Szczepanik, mgr Kamil Skarżyński oraz mgr Marcin Stępniak. Zadania (dostępne na stronie konkursu kodigo.ii.uph.edu.pl) zostały przygotowane przez jury.